Undervisning

Brückner Praksis tilbyder kurser og videreuddannelse til sundhedspersonale, psykologer og eksempelvis sagsbehandlere i den kommunale forvaltning. Kurserne er individuelt tilrettelagt og kan efter ønske målrettes konkrete behov.

Til sundhedspersonale

Hjernens opbygning, funktion og følgevirkninger efter hjerneskade
Dobbeltdiagnoser for personer, der arbejder med hjerneskadede
Dobbeltdiagnoser for personer, der arbejder med psykiatriske patienter
Dobbeltdiagnoser for personer, der arbejder med misbrugere
Arbejde med pårørende

Til psykologer

Neuropsykologisk testmetode
Personlighedspsykologisk testmetode
Differentialdiagnostisk testmetode
Risikovurderinger

Til socialrådgivere

Den neurologiske borger - hvordan er kendtegnene?
Den psykiatriske borger - hvordan er kendtegnene?
Den besværlige borger - hvordan er kendtegnene?

Til alle

Den professionelle og personlige behandler
Psykopatibegrebet

Typer af kurser


Forespørgsel på kursus


Kurser af Louise Brückner Wiwe


”Tilknytnings- og relationsforstyrrelser og deres betydning for evne til at indgå i og udvikle sig i sociale fællesskaber”. På Efteruddannelse vedr. domfældte udviklingshæmmede

”Borgere med funktionsnedsættelse og et problematisk forbrug af rusmidler”. For VISO – gruppesag

”Grundkursus i neuropædagogik”. For Solskrænten, rehabiliteringscenter for senhjerneskadede

”Borgere med diagnoser". For tandplejen i Randers og ”Børsterne”, tandplejespecialtilbud til hjemløse

”Kognitiv terapi ved ADHD”. For Kognitiv Center, efteruddannelse i Kognitiv AdfærdsTerapi

”Relationer i det pædagogiske arbejde med elever/kursister med kognitive vanskeligheder". For CSV Odense

”Personlighed og personlighedsforstyrrelser” For sagsbehandlere ved Randers Kommune