Hjælp til private borgere

Brückner Praksis servicerer næsten udelukkende offentlige myndigheder. Opdragsgivere er for hovedparten kommuner, men dertil kommer forsikringsselskaber eller øvrige myndigheder såsom Arbejdsskadestyrelsen, embedslægeinstitutioner og lignende.

Brückner Praksis tilbyder psykologiske undersøgelser, supervision, foredrag eller undervisning. Der tilbydes ligeledes terapiforløb, men vi har ingen sygesikringsoverenskomst.

Ønsker du som privatperson at få lavet en undersøgelse, eksempelvis fordi du vil have en uvildig part til at lave en supplerende undersøgelse til en allerede gennemført undersøgelse, kan det i særlige tilfælde lade sig gøre, men Brückner Praksis vil som udgangspunkt kun have henvisninger fra de ovenfor nævnte instanser.

Betingelse for undersøgelse

Får du som privatperson lavet en undersøgelse ved Brückner Praksis, skal det fulde beløb for undersøgelsen indbetales FORUD for opstart af undersøgelsen.

Offentligt tilskud

Du kan ikke få offentligt tilskud til neuropsykologiske erklæringer eller lignende. Men i en række andre tilfælde kan du hos din praktiserende læge blive henvist til psykolog og få offentligt tilskud til en del af betalingen. Du kan få offentligt tilskud til psykologbehandling, hvis nogle af til højre nævnte situationer passer til din situation.

Din læge skal skønne, at du befinder dig i en krise, som er udløst af det, du har været udsat for. Hvis det er tilfældet, kan din læge udstede en henvisning, der giver dig ret til maksimalt 12 samtaler med offentligt tilskud.

Har du en sundhedsforsikring, kan det være, at den dækker dine udgifter til psykologen helt eller delvist. En række fagforeninger yder også tilskud.

Find nærmeste psykolog

Leder du efter en psykolog i nærheden af din bopæl, kan du bruge Dansk Psykologforenings hjemmeside. Her kan du lede efter en psykolog ud fra en række parametre. Eksempelvis geografisk placering, autoriserede psykologer eller arbejds- og organisationspsykologer, køn, psykologisk speciale og meget mere.

Find en pyskolog

  • Røveri-, volds- og voldtægtsofre
  • Trafik- og ulykkesofre
  • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
  • Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
  • Pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
  • Pårørende ved dødsfald
  • Personer der har forsøgt selvmord
  • Kvinder der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
  • Personer der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb
  • Personer med let til moderat depression mellem 18 og 37 år