Maria-Louise Øst, Psykolog

Kontakt

Kontakt-billede

Cand.psych.

Mindet 2, 4.th
8000 Aarhus

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Anden information

Jeg startede på psykologstudiet på Århus Universitet i 2010, hvorfra jeg afsluttede min kandidat i januar 2017. Allerede tidligt i min studietid blev jeg optaget af klinisk og pædagogisk psykologi, herunder særligt psykopatologi, psykotraumatologi og udviklingspsykologi. I min kandidatafhandling forenedes mine interesseområder i høj grad, idet jeg i samarbejde med CSM Midt Nord udarbejdede en undersøgelse af effekten af mentaliseringsbaseret gruppeterapi for voksne med psykiske senfølger af seksuelt misbrug i barndommen.

I perioden 2010-2017 har jeg arbejdet med både voksne, unge og børn, hvor jeg har oparbejdet erfaring indenfor terapi, kriserådgivning og udredning. Jeg har bl.a. arbejdet på et projekt igennem Ungdommens Røde Kors med fokus på at fremme trivslen hos langtidsindlagte og alvorligt syge børn og unge, og derudover har jeg været tilknyttet Klinik for Selvmordsforebyggelse i Risskov, hvor jeg varetog opgaver i form af risikovurdering samt samtaleforløb med selvmordstruede unge og voksne med afsæt i kognitiv adfærdsterapi.

Igennem tre år (2013-2016) var jeg ansat hos en konsulent ved Brückner Praksis, hvor jeg assisterede med bl.a. testning af personlighed og begavelse ved neuro- og almenpsykologiske undersøgelser. Igennem denne ansættelse opstod min særlige interesse for socialt udsatte borgere med komplekse psykologiske problemstillinger og en flerhed af funktionsnedsættelser, herunder f.eks. misbrug- og kriminalitetsproblematik, hjemløshed, lav begavelse, svære psykiske lidelser, dobbeltdiagnoser mv.

Jeg har siden oktober 2017 været en del af den faste psykologgruppe ved Brückner Praksis, hvor jeg varetager forældrekompetenceundersøgelser, herunder observation af forældre-barn-samspil samt screeninger, udredninger og rådgivningsforløb for kommuner og VISO.